DỰ ÁN BĂNG TẢI TỪ
 • Khách hàng: Canon (Việt Nam) 
 • Yêu cầu: Băng tải từ dùng để vận chuyển phoi nhôm của máy đột dập.
 • Số lượng: 4 bộ
 • Tình trạng: Đã hoàn thiện
Xem thêm

DỰ ÁN LẮP KẸP TỰ ÐỘNG KOSMEK

 • Khách hàng: Canon, HTMP
 • Yêu cầu: Taro hệ lỗ
 • Lắp đặt hệ thống kẹp khuôn tự động Kosmek
 • Hướng dẫn vận hành thuần thục cho kỹ thuật viên nhà máy
 • Giảm thời gian thay khuôn gấp 2-3 lần
 • Tình trạng: Hoàn thiện
Xem thêm
DỰ ÁN MÁY HỨNG & TÁCH SẢN PHẨM TỰ ÐỘNG
 • Khách hàng: Molex
 • Yêu cầu: Máy hứng và tự động phân loại sản phẩm nhờ cảm biến…..
 • Số lượng: 5 máy
 • Tình trạng: Hoàn thiện
Xem thêm
XEM THÊM DỰ ÁN